OGRE YOU ASSHOLE – 家の外

 

 


Director and Editor : Kensuke Ide
Cinematographer and Editor : Haruka Teramoto
Gaffer, Assistant director, and Editor:Kana Shimizu
Best boy : Guitarow Hakaba
Tough & Gentle : Akihiro Kaneko

Cast:Kensuke Ide / Shuntaro / Ryohei / Taichi / Sachiko Yajima
Special Thanks :gatoha / Katsura Ofuji / gennhiraqui