S.T

 

photo : haruka teramoto

model : Tsuchiiwa Seiya

Hashimoto Chihoro, Gondo Nahoko, Shimizu Kana

Honmachi-kan : “pink movie” theatre in Kyoto